Aarhus University brings solutions – odobrena nova strategija za poslovnu suradnju i inovacije 2021-25

Prema navodima AU: “Sveučilište Aarhus mora ostaviti veći i snažniji dojam na društvo. Da bi podržao taj cilj, sveučilište je odobrio novu podstrategiju za poslovnu suradnju i inovacije 2021-25 na sastanku 28. travnja. Strategija se temelji na strategiji Sveučilišta Aarhus 2025, koja opisuje suradnju kao jedan od tri stupa na kojima se sveučilište bazira, zajedno s istraživanjem i obrazovanjem. “

Aarhus University brings solutions - new sub-strategy approved
Aarhus University brings solutions – odobrena je nova podstrategija

Ovom strategijom Sveučilište Aarhus sada će svoj doprinos usmjeriti na rješavanje lokalnih i globalnih izazova kroz istraživački doprinos poslovanju i industriji, javnim institucijama i civilnom društvu: sveučilište će stvoriti više tvrtki temeljenih na istraživanju i opremiti svoje diplomce za tržište rada u Europi.

Ukratko, cilj strategije je povećati doprinos Sveučilišta Aarhus rastu i razvoju u društvu. A usvajanje strategije samo je početak.

Sada je vrijeme da svoje lijepe riječi provedemo u djelo, a u tom pogledu važnu ulogu ima Poslovni odbor, na kojem su zastupljeni svi odjeli. Budući da su temelj inicijative naši istraživački i nastavni programi, gdje se stvaraju nova znanja ”, rekao je Lone Ryg Olsen, direktor poduzetništva i inovacija.

Više o samoj strategiji možete pročitati ovdje: https://newsroom.au.dk/en/news/show/artikel/aarhus-university-brings-solutions-new-strategy-for-business-collaboration-and-innovation-2021-25/

Leonardo Miodrag

Leonardo Miodrag

Osnivač Nordic Educationa, član Europske mreže strukovnih studenata i Udruge hrvatskih studenata u inozemstvu. U Danskoj živi već četri godine, završio preddiplomski studij Digital Concept Development na UCN Aalborg.
Leonardo Miodrag

Leonardo Miodrag

Osnivač Nordic Educationa, član Europske mreže strukovnih studenata i Udruge hrvatskih studenata u inozemstvu. U Danskoj živi već četri godine, završio preddiplomski studij Digital Concept Development na UCN Aalborg.

Najbitnije vijesti za sve one koji planiraju ili studiraju u Danskoj.

Pretplati se na VIKING newsletter!

Poslušaj naš podcast: Jedan dan u Danskoj

Prati nas na društvenim mrežama

Dogovori besplatne konzultacije već danas!